1 Yorum

  1. vanyadayi
    vanyadayi ·

    “mumlarla söyle ona”, diye öğütledi yaşlı gemici genç gemiciye. aynı gece genç gemici bir bahçenin önüne otuz yedi mumla üç kelime yazdı. karanlıkta. titreyen küçük alevler ışıldıyorlardı bahçesinin önünde.

More photos by vanyadayi