1 Yorum

  1. vanyadayi
    vanyadayi ·

    yamaçtaki köye her ilkyazda yeşil atlı bir kadın gelirdi. atından inmez, bir tur atar, biraz dururdu köşedeki çeşmenin yanında. ta uzaktaki adanın, tenados’un tamamen göründüğü yerde adaya eliyle garip bir işaret, takdis eder gibi bir hareket yapar dönerdi.
    köyde yaşayanlar, yıldan yıla, her ilkyaz başı -ki genellikle erguvanların açtığı zamana denk gelir- çeşmenin etrafında oturup onu beklemeye başladılar. beklerken, yeşil atlı kadının köylerine neden geldiği üstüne değişik fikirler öne sürerek konuşuyorlardı. üzerinde en çok uzlaştıkları rivayete göre, bir zamanlar yeşil atlı kadının adalı bir sevgilisi vardı ve bu ziyaretleri, ölen sevgilisinin ardından kendince bir yas tutma töreniydi.

More photos by vanyadayi